Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies na stronie ntl.pl

24.05.2018

Definicje

  • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Administrator - przedsiębiorstwo NTL Krzysztof Moczyróg z siedzibą w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 o numerze NIP: 5210403936, Regon: 002031200, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  • Cookies - „mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną” HTTP cookie. (2018, maj 12). Wikipedia, wolna encyklopedia. Dostęp 07:54, maj 24, 2018, Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=HTTP_cookie&oldid=53444335
  • Cookies Administratora - Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  • Cookies zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  • Serwis – Strona internetowa działająca w domenie ntl.pl prowadzona przez Administratora.
  • Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ochrona prywatności

NTL Krzysztof Moczyróg przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisu gromadzone są na dwa sposoby: informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych, informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być: informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, Cookies wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych na przykład podczas wypełniania formularza kontaktowego. W takim przypadku zostaniesz poinformowany m.in. o: kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie zbierane są Twoje dane oraz o przysługujących Ci prawach w związku z ich przetwarzaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji usługi i korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Mechanizm cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności Serwisów. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów. Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook i Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią). W ramach Serwisów mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter czy Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów. Dane są także wykorzystywane w celach reklamowych (działania remarketingowe), aby dopasować przekaz reklamowy do preferencji użytkowników, również w reklamach emitowanych u partnerów zewnętrznych. Tego rodzaju informacje są anonimowe i nie zawierają żadnych informacji osobowych. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, Administrator może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników. Administrator zapewnia użytkownikom realizację ich praw wynikających z przepisów Rozdziału III Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w szczególności prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Zmiana ustawień w przeglądarce Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera, Safari.

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.