Przemysłowy analizator krzemionki Thermo Scientific Orion 2030

Przemysłowy analizator krzemionki Thermo Scientific Orion 2030

Właściwości:

 • Limit detekcji 0,5 ppb
 • Metoda CEGB dodatku trzech odczynników
 • Możliwość pomiaru 6 oddzielnych kanałów (1 standardowo)
 • Łatwość obsługi, dzięki cyfrowemu odczytowi alfanumerycznemu
 • Możliwość pomiaru próbek zewnętrznych
 • Dokładne odmierzanie odczynnika dla niskich i wysokich stężeń
 • Całkowicie programowalny wedle indywidualnych potrzeb - zapamiętuje 10 metod
 • Całkowicie programowalny AUTOCALTM
 • Wyjścia analogowe i cyfrowe
 • Zapamiętuje 25 ostatnich kalibracji i 120 ostatnich pomiarów
 • Wytrzymała obudowa NEMA 4X

Zastosowanie:

 • Odpływ z demineralizatora
 • Woda z kotłów

Specyfikacja:

Zakres pomiaru: 0-500 ppb SiO2
Metoda: Krzemionki w wodzie używając zakres absorbcji przy 810nm z długością fali referencyjnej 450 nm
  Pojedyńczy strumień, podwójna długość fal przy użyciu światłowodowego czujnika w trybie "transflection"
Limit detekcji: 0,5 ppb
Czas reakcji: 8-10 min 0-100 ppb
  15 min 100-500 ppb
Wyjście sygnału: 0-10 mV
  0-100 mV
  0-1V
  4-20 mA
  Dwu-kierunkowe złącze RS232
Wymagania próbki:  
Temperatura: 5-70°C (41-158°F)
Ciśnienie: (0,2 - 3 bar) (2-50 psi)
Przepływ: 50-900 mL/min
Strumienie próbek: 1 standardowo, 2-6 opcjonalnie
Kalibracja: Automatyczna - w pełni programowalna
Wskaźnik ochrony: IP65, NEMA 4X
Wymagania elektryczne: 110/115/220/240V AC 50/60 Hz 100 watt
Wymiary do transportu (Dł. x Sz. x Gł.): 76x76x48 cm (30x30x19 in)
Waga: 44kg (96 lbs)