Przemysłowy analizator pH/ORP oraz przewodnictwa Thermo Scientific Orion 2100

Przemysłowy analizator pH/ORP oraz przewodnictwa Thermo Scientific Orion 2100

Orion 2100 pozwala na dokładne i wiarygodne pomiary pH/ORP, przewodnictwa/oporności lub też obu parametrów w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

  • Konfiguracja jedno lub dwukanałowa
  • Opcjonalna płyta z połączeniami cyfrowymi
  • System zapewnia kompensację kationów oraz amoniaku

Analizator pH/ORP oraz przewodnictwa Thermo Scientific Orion 2100 zaprojektowany jest pod kątem najwyższej dokładności i wydajności. System ten posiada dające się dostosować parametry do pojedynczych, a także łączonych pomiarów pH, ORP i przewodnictwa, z opcjonalnym cyfrowym przesyłem danych.

Specyfikacja:

Zakres 2102PH: 0 do 14
2104CD: 0,001µS/cm do 1000mS/cm, zależnie od stałej celki
Rozdzielczość 2102PH: 0,1, 0,01
2104CD: do 3 cyfry dziesiętnej
Relatywna dokładność 2102PH: ±0,01
2104CD: 0,5% ±1 cyfra
Pomiar mV/ORP Zakres: ±1999mV
Rozdzielczość: 1mV
Relatywna dokładność: ±mV
Tryb EHORP: Tak
Pomiar temperatury Zakres: -10° do 110°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Relatywna dokładność: ±0,5°C
Pomiar oporności Zakres: 2ohm do 100Mohm
Rozdzielczość: 2ohm-cm
Relatywna dokładność: 0,5% ±1 cyfra