Przemysłowy analizator fluorków Thermo Scientific Orion 2109

Przemysłowy analizator fluorków Thermo Scientific Orion 2109

Monitor fluorków Thermo Scientific Orion 2109XP wykorzystuje Standardową Metodę Testową dla jonów fluorków w wodzie (ASTM D 1179-04). Orion 2109XP zapewnia najwyższą jakość pomiarów fluorków w wodzie pitnej na poziomie 1,4 do 2,4 ppm.

  • Metoda stosowana przez EPA (Amerykańska agencja ochrony środowiska) do analiz fluorków przy pomocy elektrod jonoselektywnych (ISE)
  • Eliminuje problemy ze zmętnieniem i zawiesinami w próbkach, zapewnia dokładność pomiarów całkowitej ilości fluorków
  • Poziom wykrywalności 10 ppb - Orion 2109XP oferuje stały pomiar fluorków w szerokim zakresie próbek
  • Ochrona przed zbyt dużą ilością fluorków w próbkach dzięki czułym, selektywnym, pewnym i weryfikowalnym pomiarom, które zapewniają wczesne wykrycie fluorków.
  • Najszybsze i najbardziej stabilne pomiary, ograniczające niepotrzebne cykle kalibracyjne dzięki najwyższej jakości technologii elektrod firmy Orion
  • Zminimalizowany czas operacji i utrzymywania dzięki konstrukcji eliminującej niepotrzebne części ruchome i pompy (wymagające częstych przeglądów i drogich części zamiennych)
  • Zaawansowany interfejs użytkownika ze szczegółową kalibracją, pomiarami i dziennikiem diagnostycznym wskazującym na wymagane czynności. Możliwość dostosowania ustawień do wymagań zakładu i zabezpieczenia ich hasłem w razie potrzeby.
  • Łatwy proces instalacji pozwala na uruchomienie w ciągu minut. Orion 2109XP można zainstalować na panelu Orion 1809AO

Monitor Orion 2109XP oferuje dokładność, niezawodność oraz łatwość obsługi podczas analizy fluorków. Dzięki Orion 2109XP można maksymalnie wydłużyć czas pracy zakładu, utrzymując go jednocześnie w doskonałym stanie. Orion 2109XP daje niedoścignioną wszechstronność i wydajność.

Specyfikacja:

Czas Reakcji: 95% z odczytu w ciągu 2 minut od wstrzyknięcia standardowego roztworu
Jednostki wyświetlane: ppb, ppm (automatyczna zmiana zakresu pomiarowego)
Temperatura: 5 do 35 °C
Całkowita zasadowość: mniej niż 200 ppm CaCO3
Nadciśnienie wlotu: 55 kPa do 680 kPa
Szybkość przepływu: 40 ml/min nominalnie, ustawiane regulatorem ciśnieniowym
Wlot próbki: Złącze NPTF na rurze 1/4”
Wylot próbki: Złącze 3/4” NPT męskie
Wsparcie dla próbnika próbek pobranych w określonym czasie i miejscu: TAK
Wyjście analogowe: Izolowane galwanicznie
Ilo?ć wyjść analogowych: 2, jedno dedykowane do fluorków, jedno do temperatury; wspólna masa
Wybór na wyjściu: 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA
Programowalny zakres: TAK
Opcje logowania i wyjścia liniowego: TAK, wybór użytkownika
Wyjścia alarmu: 3
Liczba wyjść przekaźnika: 3
Maksymalne obciążenie przekaźnika: 250 VAC, 5 A, 30 VDC
Alarm minimalnej i maksymalnej wartości: TAK
Alarm błędu: TAK
Alarm kalibracji/stan pracy: TAK
Programowalne wartości min i max: TAK
Wymiary elektroniki: 144 x 144 x 187 mm
Wymiary systemu: 65 x 45 x 27 pasuje do panelu mocującego 1809AO
Wejście: 85-132 lub 170-264 VAC
Autodiagnostyka: TAK
Ochrona ustawień hasłem: TAK
Programowalne alarmy: Wysoki, niski, błąd, kalibracja/stan pracy
Obudowa wodoodporna: IP66 oraz NEMA 4X
Deklaracje zgodności i bezpieczeństwa: CE, CSA, UL, FCC Klasa A
Materiał: Valox 364