Przemysłowy analizator amoniaku Thermo Scientific Orion 2110xp

Przemysłowy analizator amoniaku Thermo Scientific Orion 2110xp

Monitor amoniaku Orion 2110XP zapewnia stały, bezpośredni i precyzyjny pomiar do kontroli i optymalizacji poziomów amoniaku w kotłach grzewczych. Zmniejsza koszty utrzymania, jednocześnie pozwalając na osiągnięcie pary najwyższej czystości, przy wyjątkowej prostocie obsługi. Orion 2110XP ukazuje najdrobniejsze zmiany w stężeniu amoniaku w wodzie pozwalając na optymalizację i kontrolę procesów. Użycie technologii pomiaru przewodności lub pH do kontroli poziomu amoniaku, niesie ze sobą skutki uboczne w postaci wpływu innych jonów z próbki na wynik. Orion 2110XP pozbawiony jest tej wady, dzięki czemu utrzymuje czułość i dokładność dając pewne wyniki. Orion 2110XP zapewnia stabilne, pozbawione efektu pływania pomiary, przy minimalnych nakładach na obsługę i bez konieczności częstego kalibrowania.

  • Zakres detekcji amoniaku od 0 do 10 ppm daje najbardziej bezpośrednie, dokładne i precyzyjne rezultaty
  • Stałe pomiary w środowisku on-line dają bieżące dane, pozwalające optymalnie kontrolować dostawy amoniaku, bez nadmiernych kosztów
  • Selektywny i czuły na amoniak - system ten prześciga inne rozwiązania bazujące na technologii pH i przewodności w śledzeniu poziomów amoniaku w kotłach do grzania wody.

  • Dokładna detekcja pozwala na precyzyjną i pewną kontrolę amoniaku - utrzymuj prawidłowe poziomy dostaw substancji chemicznych bez zgadywania i nadmiernych kosztów eksploatacji
  • Powtarzalne i weryfikowalne pomiary amoniaku dzięki najwyższej jakości technologii elektrod firmy Orion
  • Unikalna konstrukcja, zaprojektowana specjalnie do amoniaku, pozwala osiągnąć niedoścignioną jakość pomiarów w szerokim zakresie.
  • Łatwy w obsłudze i kalibracji - Orion 2110XP przeprowadza użytkownika krok po kroku przez cały proces, zapewniając udaną kalibrację za pierwszym i każdym następnym razem

Specyfikacja:

Czas reakcji: Wstępna reakcja po 15 sekundach, osiąga 90% odczytu po 1 minucie od wstrzyknięcia roztworu
Wyświetlane jednostki: ppb, ppm (automatyczny zakres), mV, temperatura
Pomiar mV:  
Zakres: ±1999,9 mV
Rozdzielczość: 0,1mV
Relatywna Dokładność: ±(0,5 mV + 0,1%)
Pomiar temperatury:  
Zakres: -10 do 120°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Relatywna dokładność: ±0,5°C
Ciągły odczyt temperatury: TAK
Detekcja podłączenia czujnika ATC: TAK
Warunki pomiaru:  
Temperatura: 5 do 45°C
Całkowita zasadowość: mniej niż 250 ppm CaCO3
Ciśnienie wejścia: 55 do 690 kPa
Szybkość przepływu: 40 ml/min nominalnie, ustawiane regulatorem ciśnieniowym
Wejście próbki: Złącze NPTF na rurze 1/4"
Wyjście próbki: Złącze 3/4" NPT męskie
Wsparcie dla próbnika próbek pobranych w określonym czasie i miejscu: TAK
Wyświetlacz: Podświetlany LCD pokazujący temperaturę, stężenie, mV, kody błędów, komunikaty
Wprowadzanie określonych jonów i referencji: Potencjometr
Wyjście analogowe: Izolowane galwanicznie
Liczba wyjść analogowych: 2, jedno dedykowane do amoniaku, jedno do temperatury; wspólna masa
Wybór na wyjściu: 0-20 mA lub 4-20 mA
Programowalny zakres: TAK
Opcje logowania i wyjścia liniowego: TAK, wybór użytkownika
Wyjścia alarmu: 3
Liczba wyjść przekaźnika: 3
Maksymalne obciążenie przekaźnika: 250 VAC, 5 A, 30 VDC
Alarm minimalnej i maksymalnej wartości: TAK
Alarm błędu: TAK
Alarm kalibracji/stan pracy: TAK
Programowalne wartości min i max: TAK
Wymiary elektroniki: 144 x 144 x 187 mm
Wymiary systemu: 65 x 45 x 27 pasuje do panelu mocującego 1809AO
Wejście: 85-132 lub 170-264 VAC
Autodiagnostyka VAC: TAK
Ochrona hasłem: TAK
Programowalne alarmy: Wysoki, niski, błąd, kalibracja/stan pracy
Obudowa wodoodporna: IP66 oraz NEMA 4X
Deklaracje zgodności i bezpieczeństwa: CE, CSA, UL, FCC Klasa A
Materiał: Valox 364