Przemysłowy analizator chlorku Thermo Scientific Orion 2117xp

Przemysłowy analizator chlorku Thermo Scientific Orion 2117xp

Monitor Thermo Scientific Orion 2117XP wykrywa stężenia chlorku w czasie rzeczywistym zapewniając dokładne i pewne wyniki. Wczesna detekcja napływu chlorków wraz z wodą pozwala na łatwe i optymalne oczyszczenie wody. Oparty o technologię najlepszych elektrod Thermo Orion, pozwala uzyskać stabilne wyniki przy praktycznie wyeliminowanej potrzebie obsługi technicznej. Orion 2117XP stale wyświetla wyniki pomiaru stężenia chlorku w układach wykorzystywanych do generowania pary, aby zapobiec korozji, a w konsekwencji spadku wydajności.

  • Limit detekcji od 0,1 ppm zapewnia stałe monitorowanie w szerokim zakresie próbek
  • Chroni przed uszkodzeniami systemów urządzeń z kotłami oraz odwróconej osmozy dzięki czułym, selektywnym, pewnym i weryfikowalnym pomiarom chlorku.

Kalibracja do 60 dni między zmianami odczynników

  • Szybka i bardzo dokładna kalibracja pozwala na powrót do pracy w ciągu minut
  • Wytrzymały czujnik zapewnia stabilną pracę i wysoką wydajność
  • Prosta obsługa i minimalne czynności konserwacyjne dzięki wyeliminowaniu ruchomych części
  • Powtarzalne i weryfikowalne pomiary, widoczne z dużej odległości, dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi

Specyfikacja:

Czas reakcji: Osiąga 95% odczytu w ciągu 2 minut od wstrzyknięcia próbki
Jednostki wyświetlane: ppb, ppm (automatyczny zakres)
Temperatura: 5 do 35 °C
Całkowita zasadowość: Mniej niż 50 ppm CaCO3
Ciśnienie wlotu: 55 do 690 kPa
Przepływ: 40 ml/min nominalny ustawiany regulatorem ciśnieniowym
Wlot próbki: Złącze 1/4" NPTF
Wylot próbki: Złącze 3/4" NPT męskie
Wyświetlacz: Podświetlany LCD; temperatura, stężenie, mV, kody błędów, menu
ATC: 2 x termistor NTC 30 kOhm
Wejście analogowe elektrody pomiarowej i odniesienia: potencjometryczne
Wyjście analogowe: Izolowane galwanicznie
Liczba wyjść analogowych: 2, jedno dedykowane do chlorku, drugie do temperatury; wspólna masa
Wybór na wyjściu: 0-20 mA lub 4 - 20 mA
Programowalny zakres: TAK
Opcje rejestrowania i wyjścia liniowego: TAK, wybór użytkownika
Wyjścia alarmu: 3
Liczba wyjść przekaźników: 3
Maksymalne obciążenie przekaźników: 250 VAC, 5 A, 30 VDC
Alarm minimalnej i maksymalnej wartości: TAK
Alarm błędu: TAK
Alarm kalibracji/stanu: TAK
Programowalne wartości minimalne i maksymalne: TAK
Wymiary elektroniki: 144 x 144 x 187 mm
Całkowite wymiary: 65 x 45 x 27 cm Pasuje do panelu mocującego 1817AO
Wejście: 85-132 lub 170-264 VAC
Automatyczna diagnostyka: TAK
Ochrona hasłem: TAK
Programowalne alarmy: Wysoki, Niski, Błąd, Kalibracja/Stan pracy
Wodoodporna obudowa: IP66 oraz NEMA 4X
Deklaracje zgodności i bezpieczeństwa: CE, CSA, UL, FCC Class A limits
Materiał obudowy: Valox 364