Titrator Thermo Scientific Orion Star T920 Redoks

Thermo Scientific Orion Star T920 Redoks

Titrator Orion Star T920 jest przeznaczony do miareczkowania redoks, w tym m.in. siarczyn/SO2 i cukrów redukujących w soku i winie, kwasu askorbinowego (witaminy C) i wartości nadtlenków w produktach spożywczych, tlenu rozpuszczonego w ściekach metodą Winklera oraz materii organicznej w glebie. Techniki miareczkowania obejmują miareczkowanie w punkcie równoważności oraz miareczkowanie w punkcie końcowym mV, co umożliwia wszechstronną analizę próbek. Titrator można uzupełnić o dowolną elektrodę redoks Orion lub wybrać wstępnie skonfigurowany zestaw titratora i elektrody.

Właściwości i zalety

 • Dokładne, powtarzalne wyniki: Automatyzacja procesu miareczkowania umożliwia przeprowadzenie analizy przy użyciu tych samych parametrów ustawień i obliczeń za każdym razem
 • Szybszy czas konfiguracji: Ustaw i zapisz jako metodę parametry miareczkowania, elektrody i titranta
 • Efektywniejsza praca laboratorium: Rozpocznij miareczkowanie i pozwól instrumentowi pracować bez nadzoru
 • Redukcja kosztów i przestojów: Łatwa wymiana części titratora w celu zminimalizowania przestojów związanych z konserwacją, a elektrody o długiej żywotności zmniejszają koszty eksploatacyjne.
 • Bezpieczne dokumentowanie wyników badań: Wyświetlanie wyników na żywo, w tabeli zbiorczej i w rejestrze danych o pojemności 100 punktów pomiarowych
 • Baza danych aplikacji: Sprawdzone i zwalidowane, wstępnie zaprogramowane metody mogą być załadowane do titratora
 • Zestaw Standardowy, z elektrodą redoks 9778BNWP o wytrzymałym szklanym korpusem zapewniającym odporność chemiczną w różnych próbkach, jest idealny do większości standardowych miareczkowań redoks
Nr kat. Opis
START9200 Titrator Orion Star T920 bez elektrody, w zestawie:
 • Biureta 20 ml
 • Sonda z mieszadłem
 • Sonda z dozownikiem
 • Zestaw standardowych rurek
 • Plastikowa butelka 1 l
 • Zakrętka GL38 z dwoma portami i rurką do suszenia
 • Kabel komputerowy
 • Napęd USB
 • Zasilacz 110-240 V
START9201 Titrator Orion Star T920 zestaw Standardowy ROSS, w zestawie:
 • 9778BNWP elektroda redoks z korpusem szklanym
 • Biureta 20 ml
 • Sonda z mieszadłem
 • Sonda z dozownikiem
 • Zestaw standardowych rurek
 • Plastikowa butelka 1 l
 • Zakrętka GL38 z dwoma portami i rurką do suszenia
 • Kabel komputerowy
 • Napęd USB
 • Zasilacz 110-240 V

Specyfikacja:

Parametr Wartość
Technika miareczkowania Punkt równoważności lub wstępnie ustalony punkt końcowy
Punkty równoważności 1 lub 2
Wstępnie ustalone punkty końcowe 1, 2 lub 3
Rodzaje miareczkowania Miareczkowanie bezpośrednie lub wsteczne
Opcje ślepej próby Stała wartość lub zmienna wartość przy użyciu miareczkowania
Cykle na przebieg miareczkowania Do 5 cykli z możliwością wyłączenia cykli z wyników średnich i obliczeń RSD
Określanie titranta Miareczkowanie normalizacyjne lub ręczne wprowadzanie stężenia
Kontrola procesu miareczkowania Rutynowe, szybkie, ostrożne lub zdefiniowane przez użytkownika
Precyzja miareczkowania ±0,5 % RSD, zależnie od warunków otoczenia i obsługi
Prędkości sondy mieszadła 5 prędkości do wyboru, od 250 do 3700 obr/min
Identyfikacja próbki Automatyczna inkrementacja numeru, ręczna lub wyłączona
Kreator ustawień miareczkowania Tak
Metody Do 10 konfigurowalnych metod z opcjonalną ochroną hasłem
Transfer metod Import/eksport przez pamięć USB, podsumowanie do oprogramowania komputerowego lub drukarki kompaktowej
Rejestry danych Miareczkowanie próbki, standaryzacja titranta, kalibracja, pomiar bezpośredni - 100 zestawów danych każde
Eksport rejestru danych Plik CSV lub raport (PDF), format krótki lub długi
Czas i data Tak, z podtrzymaniem zasilania przez baterię
Tryb pomiaru bezpośredniego mV i temperatura
Tryb kalibracji relatywne mV 1 punkt
 • Zakres mV
 • Rozdzielczość
 • Dokładność względna
 • -2000,0 do +2000,0 mV
 • 0,1 mV
 • ±0,2 mV
 • Zakres temperatur
 • Rozdzielczość
 • Dokładność względna
 • -5,0 do 100,0 ºC
 • 0,1 ºC
 • ±0,2 ºC
Wprowadzanie temperatury Ręczne lub automatyczne z opcjonalną 1-punktową kalibracją offsetową sondy ATC
Typ wyświetlacza Kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy 5,7", rozdzielczość 640 x 480, kompatybilny z rękawicami laboratoryjnymi
Podświetlenie wyświetlacza Tak, regulowane
Języki Chiński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, hiszpański
Kreator konfiguracji titratora Tak
Powiadomienia dźwiękowe Zakończenie cyklu miareczkowania, maksymalna objętość titranta, pełny dziennik danych, termin kalibracji, przypomnienie o konserwacji
Możliwość aktualizacji Firmware Tak, przy użyciu pamięci USB
Rozmiary biurety 10 ml, 20 ml (w zestawie), 50 ml
Rozdzielczość biurety Zaawansowana technologia mikrokroków zapewnia 25,600 mikrokroków na obrót silnika dla płynnego i precyzyjnego pozycjonowania biurety (2 miliony mikrokroków w pełnym zakresie skoku biurety)
Dokładność dozowania biurety Spełnia wymagania normy ISO8655-3
Funkcje biurety Automatyczne cykle płukania i dedykowane dozowanie objętości z opcją pracy ciągłej
Certyfikaty CE, TUV 3-in-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010, IP-51
Wymiary 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm (dł. x szer. x wys.)
Waga 5,67 kg
Wymagania dotyczące zasilania 100 do 240 V, 50/60 Hz
Gwarancja 1 rok