Thermo Scientific Orion 8411BN / 8611BNWP - elektrody jonoselektywne sodowe (Na+)

8411BN / 8611BNWP - elektrody jonoselektywne sodowe (Na+)

Elektroda sodowa (Na+)

Mierz sód w roztworach wodnych szybko, dokładnie i ekonomicznie dzięki elektrodom sodowym Thermo Scientific™ Orion™. Unikalny wewnętrzny system redoks z elektrodą Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ zapewnia szybszą odpowiedź oraz większą stabilność i dokładność niż konwencjonalne elektrody sodowe.

W zestawie:

  • Roztwór do napełniania elektrod sodowych ROSS: 50mL
  • Regulator siły jonowej sodu (ISA): 475mL
  • Standard znanego dodatku sodu: 475mL
  • 1000ppm wzorzec sodu z ISA: 475mL
  • Wzorzec sodu o stężeniu 1000ppm: 475ml
  • Roztwór regenerujący sodu: 475mL
  • Roztwór do przechowywania elektrod sodowych: 475mL

Elektrody sodowe BNC posiadają kable o długości 1m

Specyfikacja:

Związek: Sód (Na+)
Nr kat.: 8411BN 8611BNWP
Budowa: ROSS, półogniwo ROSS, elektroda kombinowana
Zakres pomiaru: 1 x 10-6 M do nasycenia
0,02 ppm do nasycenia
Optymalny zakres temperatur: 0 do 100 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 800300 lub 800500U Nie wymaga
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 90010 lub 90012 do niskich stężeń Na+
Standard kalibracji: 10 ppm Na+ / 941105
100 ppm Na+ / 941107
1000 ppm Na+ / 841108
KA zestaw standardowy, 1 M NaCl
z ISA / 650700
0,1 M NaCl / 941706
Wymagany ISA: 841111
841113 /
roztwór kondycjonujący
Średnica nasady: 16mm
Długość kabla: 1 m
Złącze: BNC BNC wodoodporny