Thermo Scientific Orion 9458BN - elektroda jonoselektywna tiocyjanianowa (SCN-)

9458BN - elektroda jonoselektywna tiocyjanianowa (SCN-)

Elektroda tiocyjanianowa (SCN-)

Wykonaj szybki, dokładny i ekonomiczny pomiar jonów tiocyjanianowych w roztworach wodnych w zakresie od 5 × 10-6M do 1M za pomocą Thermo Scientific™ Orion™ Thiocyanate Half-cell.

Specyfikacja:

Związek: Tiocyjanian (SCN-)
Nr kat.: 9458BN
Budowa: stała, półogniwo
Zakres pomiaru: 5 x 10-6 do 1,0 M
0,29 do 58100 ppm
Optymalny zakres temperatur: 0 do 50 °C
Wymagana elektroda referencyjna: 900200
Roztwór wypełniający elektrody referencyjnej: 900002 wewnętrzny / 900003 zewnętrzny
Standard kalibracji: Zgodnie z instrukcją użytkownika
Wymagany ISA: 940011
Długość kabla: 1 m
Złącze: BNC